livrare

  Transport and delivery

  Panouri-radiante.biz guarantees quality, authenticity products, warranty and validity veracity of the site in accordance with applicable laws.

  Delivery is at our headquarters in Stefan cel Mare Road, nr. 15, or by courier system.

 La livrare comerciantul va remite beneficiarului factura fiscală și avizul de însoțire al mărfii precum și declarația de conformitate a produselor livrate și facturate.

 Reclamațiile privind calitatea sau eventualele vicii ascunse aferente unui lot de marfă livrat apărute ulterior momentului recepției la livrare se vor formula în scris de către beneficiar în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la livrare. În cazul în care aceste reclamații sunt întemeiate și constituie culpa prestatorului, acesta se obligă să înlocuiască integral și pe cheltuiala sa produsele necorespunzătoare.

 Nu se admit:

 - Reclamațiile din partea benficiarului referitoare la cantitatea produselor făcută după împlinirea termenului de 2 zile lucrătoare de la livrarea produselor și efectuarea recepției la livrare, precum și reclamațiile referitoare la calitatea produselor receptionate la momentul livrării și manipulate sau transportate necorespunzator;
 - Reclamații care nu se întemeiază pe un lot identificabil de etichete care însoțesc ambalajele în care se livrează produsele.

 

garantie 3ani